El col·legi públic Rosario Moreno de Terrateig forma part d'un Col·legi Rural Agrupat, el CRA Serra del Benicadell, compost per sis pobles-aularis: Terrateig, Montitxelvo, Aielo de Rugat, Rugat, Ràfol de Salem i Salem. El col·legi està recentment reformat i compta amb excel·lents professionals. 

Instal·lacions

 • Una aula per a Educació Infantil i una altra per a Educació Primària.
  • En cada aula es donen diversos cursos simultàniament i impartits per la mateixa mestra.
  • Cada tutora compta amb el reforç d'altres docents que donen suport dins i fora de les aules.
  • Compten amb els mestres "itinerants", que passen per l'aulari al llarg de la setmana i que donen la classe segons la seua especialitat.
  • Les aules estan completament equipades per poder realitzar les matèries necessàries, com ara equips informàtics i audiovisuals.
 • Aula multiusos, que s'utilitza al mateix temps com a aula d'informàtica, d'anglés i de música. Està dotada d'ordinadors, projector multimèdia, pissarra digital, instruments de música...
 • Calefacció central per a tot l'aulari.
 • Pati exterior per a activitats recreatives i d'Educació Física.
 • Porxo cobert. Per esmorzar o per realitzar tallers, és també el lloc on es reuneixen de forma freqüent mestres, xiquets i familiars per a festejos.
 • Dues cambres de bany, adaptades segons l'edat de l'alumne i les necessitats.
 • Accés directe a la biblioteca i al servei de menjador municipal.
 • Un hort didàctic en l'entrada de l'escola, mantingut exclusivament pels xiquets i pels mestres, on es conreen hortalisses de temporada.
 • A més, l'entorn natural que l'envolta facilita la realització d'activitats tradicionals de les terres valencianes a l'aire lliure.

 Educació

 • L'escola de Terrateig ofereix una formació personalitzada, propera i d'alta qualitat als nostres fills. Molt diferent a les aules massificades d'altres municipis.
 • L'agrupament d'aules multinivells fa que la programació que duen a terme els docents tinga aspectes peculiars, com ara l'organització d'aprenentatges diversos, unitats en les quals es treballa amb un grup de diferents edats els mateixos objectius, continguts i activitats. L'equip docent intenta traure la part més positiva d'esta situació per poder crear experiències d'ensenyament-aprenentatge úniques. 
 • El treball de l'equip docent es caracteritza per ser global i integrador, de tal manera que tots els alumnes, des del seu nivell, puguen arribar a tot el currículum. La metodologia utilitzada és activa, participativa, lúdica, flexible i significativa, amb activitats obertes que permeten ser adaptades a qualsevol nivell de dificultat. Una metodologia per a aprendre a aprendre, que inclou la filosofia per a xiquets.
 • A més, la major part dels habitants de Terrateig són autòctons i per tant valencianoparlants, amb coneixement de les tradicions i cultura de les nostres terres. Este fet permet que celebrar tot tipus de festes i realitzar activitats extraescolars i complementàries amb el suport de les famílies. Les tertúlies família-escola són també una activitat habitual.